Grunsfoort

free html web maker software
Sinds eind 18e eeuw spookt het in de bossen tussen Renkum en Wageningen.
Iedereen die er ’s avonds wel eens loopt of fietst, merkt het. Tuurlijk, je geeft het niet toe maar ook jij hebt wel eens een koude rilling gevoeld, ook jij hebt wel eens om je heen gekeken omdat je iets hoorde kraken. Ja, ook jij bent wel eens een beetje bang geweest in die bossen !

Je ziet het niet maar je voelt de aanwezigheid van meerdere personen in dat bos. Je hebt het gevoel te worden bekeken. De honden vertonen ander gedrag, Paarden kijken schichtig om zich heen en je hoort er amper een vogeltje fluiten. Soms, heel soms, hoor je zelfs fluisterende stemmen !

Er worden veel verhalen verteld over die bossen; over een meisje dat achterop je fiets springt, een doodskist wat ergens in die bossen moet staan of een verborgen graf van een kasteelheer. Allemaal mythes en sages uit het verleden. Maar dít is echt !

Wat het ook is, wie het ook zijn, ze houden je constant in de gaten, kijk niet achterom !

Op deze site zal er in het voorjaar een expeditie worden uitgezet die jou dat bos in stuurt. Ja, echt! Je gaat het bos in; ’s avonds in het donker. Je gaat op zoek naar de personen die in het bos verblijven. 

Als je durft?!

Ik zal je leiden, ik wijs je de weg. 
Er zijn echter 2 voorwaarden: maak geen geluid en kijk niet achterom !